>

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas ir priemonių planas nustatytiems korupcijos rizikos veiksniams valdyti ir (ar) pašalinti.

Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 2 straipsnio 3 dalis korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą apibrėžia kaip procedūrą, kuria nustatomi korupcijos rizikos veiksniai viešojo sektoriaus subjekto veikloje.

2022 m. atliktame korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatyme atlikti veiksmai dėl nustatytų korupcijos rizikos veiksnių pašalinimo ar mažinimo ir pasiekti rezultatai nurodyti 2022 m. korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimo ataskaitoje.

 

Korupcijos pasireiškimo tikimybės išvados

20142015 I 2016 I 2017 I 2018 I  2019 I 20202021 I 2022 I

 

 

Atnaujinimo data: 2024-02-23