>

Paskatinimai ir apdovanojimai

Valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skatinimas

 

2022 m. IV ketvirtį paskatinti 9 valstybės tarnautojai (skatinimo pagrindas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. liepos 19 d. nutarimu Nr. 1167 patvirtintu vienkartinių piniginių išmokų  valstybės tarnautojams skyrimo tvarkos aprašo 2.3. punktas), 23 darbuotojai dirbantys pagal darbo sutartis

 

2023 m. IV ketvirtį paskatinti 7 valstybės tarnautojai  (skatinimo pagrindas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. liepos 19 d. nutarimu Nr. 1167 patvirtintu vienkartinių piniginių išmokų  valstybės tarnautojams skyrimo tvarkos aprašo 2.3 punktas), 24 darbuotojai dirbantys pagal darbo sutartis.

Atnaujinimo data: 2024-03-02