>

Statyba ir rekonstrukcija

Dzūkijos nacionalinio parko išskirtinę kraštovaizdžio vertę kuria architektūros tradicijas išsaugoję kaimai, tad sodybų statiniai turėtų būti projektuojami, statomi, rekonstruojami ar kapitališkai remontuojami tik įvertinus vietovės kraštovaizdžio ypatumus ir tradicinės Dzūkijos etnografinio regiono planavimo ir architektūros savitumus.

Informacijos apie tradicinę Dzūkijos etnografinio regiono architektūrą ir projektų pavyzdžių rasite šiuose leidiniuose:
Knyga: „Kaimo statyba. Dzūkija
Knyga: „Dzūkijos tradicinė kaimo architektūra

Statybos užbaigimo procedūros atlikimo anketa

Prieš pradėdami statyti, remontuoti ar rekonstruoti statinį visada įsitikinkite ar tokiems darbams yra reikalingas statybą leidžiantis dokumentas, kurį išduoda savivaldybės administracija. Dėl statybą leidžiančių dokumentų privalomumo konsultuoja savivaldybių Architektūros skyriai, taip pat papildomai galite konsultuotis su Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcijos Kraštovaizdžio apsaugos skyriumi.

Jei statybą leidžiantis dokumentas nereikalingas, būtina žinoti, kad statinio architektūra vis tiek turi atitikti Dzūkijos nacionalinio parko nuostatuose  nustatytus reikalavimus.

Verta žinoti, kad statant, remontuojant ar rekonstruojant statinius valstybiniuose draustiniuose, kurie neturi direkcijų, būtina laikytis gamtinių ir kompleksinių draustinių nuostatuose nustatytų architektūrinių reikalavimų. Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcijai priskirtų valstybinių draustinių sąrašą rasite šiame žemėlapyje.

Atnaujinimo data: 2024-01-29