Direktoriaus einamųjų metų veiklos užduotys

Direktoriaus 2022 metų veiklos užduotys:

  1. Užtikrinti geresnę Natura 2000 teritorijų apsaugą.
  2. Užtikrinti Kraštovaizdžio vertybių apsaugą ir pritaikymą pažinti sėkmingai įgyvendinant ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojamų projektus.
  3. Užtikrinti Direkcijos veiklos efektyvumo didinimą.

Atnaujinimo data: 2023-11-23