>

Informacijos apie asmenį surinkimas

Asmenis į pareigas priimančio vadovo pareiga yra užtikrinti, kad į pareigas būtų priimti ir tas pareigas eitų tik nepriekaištingos reputacijos reikalavimus atitinkantys asmenys.  Pagal Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 17 straipsnio 5 dalį  prieš skiriant asmenį į atitinkamas pareigas įstaigos vadovas privalo kreiptis į Specialiųjų tyrimų tarnybą, kad ji surinktų ir pateiktų įstaigos vadovui atitinkamą informaciją apie asmenį. Į pareigas asmuo gali būti paskirtas tik gavus ir įvertinus informaciją iš Specialiųjų tyrimų tarnybos.

 Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcijos pareigybių, į kurias prieš skiriant asmenį numatyta pateikti rašytinį prašymą LR Specialiųjų tyrimų tarnytbai privaloma tvarka pagal LP Korupcijos prevencijos įstatymą, sąrašas

Atnaujinimo data: 2024-02-22