>

Dirbtinių vandens telkinių įrengimas

Nepratekamų dirbtinių vandens telkinių įrengimo reikalavimus ir derinimo tvarką nustato Dirbtinių nepratekamų paviršinių vandens telkinių įrengimo ir priežiūros aplinkosaugos reikalavimų aprašas (toliau – Aprašas).

Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcija nepratekamo dirbtinio vandens telkinio įrengimo vietą derina, kai ji yra nacionaliniame parke, parko ar Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato buferinėje apsaugos zonoje, įskaitant šiose teritorijose esančias tinklo „Natura 2000“ teritorijas. Nuo 2023 02 01 pasikeitus teisės aktui, reglamentuojančiam dirbtinių vandens telkinių įrengimą, saugomų teritorijų direkcijos nepratekamų dirbtinių vandens telkinių įrengimą derina priskirtose teritorijose (valstybiniuose draustiniuose ir Natura2000 teritorijose). Saugomų teritorijų priskyrimo direkcijoms žemėlapis.

Bet kokio dydžio naujų nepratekamų dirbtinių vandens telkinių įrengimas, taip pat esamų vandens telkinių ploto keitimas (arba likvidavimas) turi būti suderintas su Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcija.

Asmuo, norintis suderinti nepratekamo vandens telkinio įrengimą turi pateikti pasirašytą prašymą pagal Apraše nustatytą formą ir 14 punkte nurodytus dokumentus bei brėžinius.

Planuojant įrengti bet kokio dydžio nepratekamą dirbtinį vandens telkinį melioruotoje žemėje, turi būti parengtas ir su savivaldybės administracija suderintas nepratekamo dirbtinio vandens telkinio įrengimo ir melioracijos statinių pertvarkymo projektas.

Daugiau informacijos šiuo klausimu suteiks Kraštovaizdžio apsaugos skyriaus specialistai

  

Atnaujinimo data: 2024-01-29