>

Asmens duomenų apsauga

Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcijoje asmens duomenų apsaugos pareigūnas - Administracijos vyriausiasis specialistas Vaidas Miliauskas

Skundus dėl Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcijos veiksmų, susijusių su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, galite pateikti nacionalinei asmens duomenų apsaugos priežiūros institucijai jos nustatyta tvarka:

https://www.ada.lt/go.php/lit/Atmintine-asmenims-ketinantiems-kreiptis-i-valstybine-duomenu-apsaugos-inspekcija-del-skundo-pateikimo

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija
Kontaktinė informacija:
L. Sapiegos g. 17 (II aukštas), LT-10312 Vilnius
Tel.: (8 5) 271 2804, 279 1445
El. paštas [email protected]

Teisės aktai:

  1. Asmens duomenų tvarkymo taisyklės
  2. Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo aprašas
  3. Vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės
  4. Vaizdo duomenų saugojimo terminai

Atnaujinimo data: 2023-11-23