>

Projektas „Natura 2000 tinklo valdymo optimizavimas Lietuvoje”

Tikslas: atkurti buvusių Grybaulios žuvininkystės tvenkinių teritoriją, sukuriant mozaikišką buveinę, kurioje būtų žuvų tvenkinių, pelkių ir pievų ekosistemų kompleksas, skatinti gyvulių ganymą, kaip tvarų ir ekonomiškai perspektyvų atvirų buveinių tvarkymo būdą.

Planuojamas rezultatas: iškirsti medžiai ir krūmai dalyje Grūdos upės slėnio pievų, sudarytos sąlygas gyvulių ganymui. Teritorijoje iškirsti medžiai ir krūmai, dalis tvenkinių užpildyti vandeniu, įveistos žuvys, sudarytos palankios sąlygos retiems paukščiams perėti ir maitintis.

Atnaujinimo data: 2023-11-23