>

Svetimžemių invazinių augalų rūšių neigiamo poveikio ekosistemoms ir žmonių gerovei sumažinimas Lietuvos ir Baltarusijos pasienio regione (Alien Invasive Plants, ENI-LLB-1-207)

Projekto tikslams pasiekti numatytos keturios veiklų grupės: 1) valdymas ir koordinavimas; 2) teisinių dokumentų analizė ir svetimžemių invazinių augalų rūšių inventorizacija; 3) pasirinktų SIAR kontrolė ir naikinimas; 4) visuomenės informavimas ir projekto rezultatų sklaida.

Projekto trukmė: 2019-02-15 – 2020-11-14

Europos Sąjunga projektui skiria 283 222,18 EUR.

Projekto partneriai:
Viešoji įstaiga Gamtos paveldo fondas
Varėnos rajono savivaldybės administracija
Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcija
Gardino Janko Kupalos valstybinis universitetas
Gardino rajono vykdomojo komiteto Žemės ūkio ir maisto valdyba
Valstybinė aplinkosaugos institucija "Respublikinis kraštovaizdžio draustinis "Ozery".

Plačiau apie projektą, jo veiklas ir renginius www.gpf.lt

2014-2020 metų Europos kaimynystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programa.

www.eni-cbc.eu
www.europa.eu

Atnaujinimo data: 2023-11-23