Gamtos paveldo panaudojimas ornitologinio turizmo plėtrai Dzūkijoje ir Bebros slėnyje ( Nr. LT-PL-1R-056)

Projekto tikslas- plėtoti ornitologinį, o tuo pačiu ir darnų turizmą Dzūkijos-Biebža regione, pasitelkiant gamtos paveldą ir esamus vietos pajėgumus. Pagrindinio tikslo siekiama: saugant gamtos paveldo objektus ir pritaikant juos darniam turizmui, plėtojant ornitologinį turizmą, nulemiantį turizmo bendrų srautų augimą, ornitologiniam turizmui panaudojant esamą infrastruktūrą, užpildant gamtinio turizmo plėtrą stabdančias informacines ir kitas spragas per regiono pajėgumų bei patrauklumo didinimą.

Projekto trukmė: 2017 m. balandžio 1 d. – 2018 m. rugsėjo 30 d.

Projektas yra finansuojamas Europos Sąjungos Europos regioninės plėtros fondo finansavimo programos „Interreg V-A Lietuvos – Lenkijos bendradarbiavimo programa“ (85 proc.), Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos bei projekto partnerių.

Bendras projekto biudžetas – 958.830,11 Eur

Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcijos veiklų biudžetas – 336.807,17 Eur.

Projekto partneriai: Lietuvos ornitologų draugija ir Biebžos nacionalinio parko direkcija.

Projekto teritorija: Alytaus, Marijampolės, Vilniaus apskritys (išskyrus Vilniaus miestą), Balstogės subregionas (Lenkija).

Interreg_logotipai_geras_variantas

 

 

Atnaujinimo data: 2024-04-10