Žmogaus veiklos palaikomos atviros šlaitų pievų ar pelkių buveinės yra svarbios daugeliui Lietuvoje ar Europoje retų ir saugomų augalų bei gyvūnų rūšių. Todėl saugomų teritorijų direkcijos atkuria ir palaiko vertingiausias teritorijas, kuriose tradicinė ūkinė veikla dėl įvairių priežąsčių nebevykdoma.

Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato ekosistemų tvarkymo darbai

Tikslas: vertingų atvirų buveinių atkūrimas. Saugomų rūšių - stulgio, griežlės, švygždos, mažojo erelio rėksnio, sibirinio vilkdalgio, vėjalandės šilagėlės, žvilgančiosios riestūnės, smiltyninio gvazdiko - apsauga.

Vykdomi darbai: atviros buveinės palaikomos 47,7 ha plote kasmet nušienaujant  sumedėjusią augmeniją ir iškertant atžalas.


Skroblaus aukštupio Dzūkijos nacionaliniame parke sutvarkymas ir palaikymas

Tikslas: palankių buveinių prioritetinėms Buveinių direktyvos augalų rūšims ir Raudonosios knygos augalų bei drugių rūšims būklės užtikrinimas.

Vykdomi darbai: palanki buveinių būklė užtikrinama 11,5 ha plote kasmet iškertant atžalas.


Stėgalių gamtinio komplekso atvirų buveinių palaikymas

Tikslas: išsaugoti bei atkurti vertingą Stėgalių gamtinį kompleksą.

Vykdomi darbai: 44 ha plote kasmet šienaujama augmenija ir iškertamos atžalos, stabilizuotas Stėgalių ežerėlio hidrologinis režimas.


Stėgalių gamtinio komplekso gamtotvarkos planas
Vieta žemėlapyje


Projektas „Gamtos paveldo panaudojimas ornitologinio turizmo plėtrai Dzūkijoje ir Biebrza slėnyje"

Tikslas: sudaryti palankias perėjimo sąlygas mažajai žuvėdrai ir kitiems vandens paukščiams 2 Nemuno upės salose ties Merkine.

Vykdomi darbai: 12ha plote kasmet kertamos atžalos, teritorija nuganoma galvijais.


Musteikos miško gamtotvarkos planas

Tikslas: užtikrinti palankią saugomų rūšių ir Europos Bendrijos svarbos natūralių buveinių būklę.

Vykdomi darbai: 88,4 ha plote kasmet šienaujami viržynai ir kertamos atžalos. Įrengti 2 dirbtiniai vandens telkiniai, sukuriantys palankias veisimosi vietos europinei medvarlei. Įrengtos 5 gastrolitų aikštelės, sudarančios palankias tetervinų populiacijos būklės sąlygas.

Musteikos miško gamtotvarkos planas
Vieta žemėlapyje


Netiesų hidrografinio draustinio gamtotvarkos planas

Tikslas: užtikrinti palankią būklę Europos Bendrijos svarbos buveinėse su joms būdinga struktūra ir rūšine sudėtimi, išsaugant augalų ir gyvūnų rūšių populiacijas.

Vykdomi darbai: 8,6 ha plote kasmet šienaujamos žemapelkės ir kertamos atžalos.

Netiesų hidrografinio draustinio gamtotvarkos planas
Vieta žemėlapyje

Atnaujinimo data: 2023-11-23