Grybavimo sezono užbaigimas Marcinkonyse

Data

2023 10 17

Įvertinimas
0
Iš pečiaus ištraukti džiovinti baravykai. Marcinkonys. D. Blažulionytės foto.jpg

Užbaigdami grybavimų ar uogavimų šiliniai dzūkai užlauždavo pušalaitės šakelį, tep atsisveikydavo su mišku ligi kitų metų.

Raginam ir jus šuosmet Marcinkonysa užbaigc grybavimų !

Spalio 21 dzienų (subaton) susragim Marcinkonysa palei gelžkelio stotį nuog paco ryto 7:30 ir miškėliais nuveisim lig etnografinės sodybos, kur pyrmų roz užkūrsim grybų dzovyklų-būnkerį. Tokius umisnus budinkus turėj cik dzūkai, ba daugel grybų pardavimui dzovydavo. Kolei grybai dzūsta, tai apkalbėsim visakų apie grybavimų, o visi norincys dar galės pakaštavoc viecinės gaspadinės virtos grybų patrovos (grybienė mokama).
Ligi susragėjimo.