VTEK Rekomendacinės gairės dėl dovanų ir paslaugų priėmimo apribojimų

AM rekomendacijos dėl darbuotojų elgesio ir veiksmų, kai jiems siūlomas ar duodamas kyšis

VTEK mokomoji vaizdo medžiaga

Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcijos dovanų politika

 

Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcijos gautų  dovanų registras

Eil. Nr.

Data

Dovana (dovanos aprašymas)

Dovanojimo aplinkybės (vieta, laikas, dovanojimo priežastis ir pan.)

 

Dovanotojas*

Dovanos gavėjas*

Nustatyta dovanos vertė

Dovanos statusas

Pastabos (nurodoma informacija apie dovanos naudojimą ir kt.)

1.

         
          

*Nurodomi duomenys, kurių paskelbimas atitinka asmens duomenų apsaugos reikalavimus.

Atnaujinimo data: 2024-03-09