Dzūkijos nacionalinis parke saugoma unikali Pietryčių Lietuvos smėlėtoji lyguma su joje plytinčia didžiule Dainavos giria, gaubiančia daugybę susibėgančių upių. Nemunas, Merkys, Ūla, Skroblus, Grūda ir kt. upės teka raiškiais slėniais. Unikalus čia ir žemyninių kopų (Marcinkonių, Lynežerio, Grybaulios ir Šunupio) kraštovaizdis, menantis senosios jūros laikotarpį. Šioje vienoje iš nedaugelio ne tik Lietuvos, bet ir Europos saugomų teritorijų iki šiol išlikęs mažai urbanizuotas miškingas kraštovaizdis.

Iš viso nacionaliniame parke yra 36 upės ir upeliai, šimtai šaltinių, besiskiriančių savo kilme, charakteriu ir istorijomis. Įspūdingi gamtos kūriniai: žemyninės kopos, unikalios švariausio Lietuvos upelio – Skroblaus ištakos („Bobos daržas), Ūlos akies versmė, Ūlos skardžiai ir Nemuno rėvos.

Atnaujinimo data: 2023-11-23