Direktoriaus einamųjų metų veiklos užduotys

Direktoriaus 2022 metų veiklos užduotys:

  1. Užtikrinti geresnę Natura 2000 teritorijų apsaugą.
  2. Užtikrinti Kraštovaizdžio vertybių apsaugą ir pritaikymą pažinti sėkmingai įgyvendinant ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojamų projektus.
  3. Užtikrinti Direkcijos veiklos efektyvumo didinimą.
Paskutinė atnaujinimo data: 2023-02-15