2024-01-09

Laisvės gynėjų dienos minėjimas prie Kazimieraičio bunkerio

Renginio pradžia: 2024-01-12 16:00

Kviečiame į Laisvės gynėjų dienos minėjimą prie Kazimieraičio bunkerio

Sausio 12-osios vakare renkamės į kasmetinį, jau trisdešimt pirmą, Laisvės gynėjų dienos minėjimą prie partizanų vado Kazimieraičio vadavietės, kuri yra netoli Rudnelės kaimo.

Renkamės lankytojų centre Marcinkonyse (Miškininkų g. 61.)

RENGINIO PROGRAMA:

16 val. Laisvės gynėjų dienos minėjimas prie Marcinkonių kaimo koplytstulpio.

17 val. Režisieriaus Valdo Babaliausko dokumentinio filmo “Juozas Jakavonis - Tigras” peržiūra Marcinkonių kultūros centre. Filmą pristatys Juozo Jakavonio - Tigro dukra, LR Seimo narė Angelė Jakavonytė.

18.30 val. Renginio dalyvių registracija, ekspozicijos lankymas Marcinkonių lankytojų centre. Čia bus platinamas 1€ arba 5€ Valstybinio parko lankytojo bilietas. Visos už bilietus surinktos lėšos naudojamos parko pažintinių takų, informacinių stendų bei kitos infrastruktūros tvarkymui.

19.00 val. Susipažinimas ir pasikalbėjimas prie laužo šalia Marcinkonių lankytojų centro.

19.30 val. Iškeliaujame prie partizanų vadavietės.

 Atstumas yra beveik 22 km. Einama pėsčiomis, bet galima, jeigu yra sniego, ir su slidėmis. Reikia pasiimti kažką užkąsti ir vandens arba arbatos.

Prie vadavietės, partizanų atminimui, uždegame žvakelę.

Renginio trukmė apie 5 valandas.

Renginio metu bus fotografuojama.

Taip pat yra galimybė apsinakvoti Marcinkonyse, dėl nakvynės skambinti telefonu +370 67244346 - Rūta.

Renginį organizuoja Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcija ir Marcinkonių kultūros centras.
Dėl papildomos informacijos kreiptis telefonais: +370 867520166 - Virginija, +370 67190784 - Romas, arba +370 67246388 - Marcinkonių lankytojų centras.

 

Atnaujinimo data: 2024-01-09