2024-03-29

Pasirodė pirmosios vėjalandės šilagėlės

Vėjalandė šilagėlė (Pulsatilla patens) – griežtai saugoma rūšis visoje Europoje, įrašyta į Lietuvos raudonąją knygą, įtraukta į Berno konvenciją bei Europos Sąjungos Buveinių direktyvą. Dzūkijos sausi pušynai, šlaitai ir pamiškės - jos labai mėgstami. Tačiau dėl miško paklotės pasidengimo samanomis, pamiškių ir šlaitų užaugimo kitais žoliniais augalais, sėkloms tampa sunku čia įsitvirtinti. Tai viena iš svarbesnių priežasčių kodėl vėjalandės šilagėlės populiacija nyksta.

Mūsų direkcija jau kelerius metų atlieka šilagėlės augaviečių gerinimo darbus: pašalinant miško paklotę ir iškertant menkaverčius krūmus. Anksčiau dažni natūralūs gaisrai miškuose taip pat teigiamai veikdavo jos populiaciją. Įgyvendindama projektą „Natura 2000 tinklo valdymo optimizavimas Lietuvoje“ direkcija ruošiasi įvykdyti kontroliuojamą miško paklotės deginimą. Vėjalandė šilagėlė yra viena iš tų rūšių, kurios būklės gerinimas yra projekto tiksluose.