2024-04-17

Grybavimo sezono atidarymas

Kviecam jus Marcinkonysa pradėc šūmecinį grybavimų!

Balandžio 20 dzienų (subaton) 10 valandų susragim Marcinkonysa etnografinėn sodybon.

Nor dzūkai grybais vado cik baravykus, ale po žiemos pasylgus miško, tai ir dėl budių palandzoc sakas!
Pyrmos pavasarį pasrodo smarskos ir nor dzūkai pacys ratai katris jų kaštavoja, ale dėl kupčiaus pasistoravina ir pylnas kašalas iš kircimų tysia. Mes pylnų kašalių nerinksim, nor su savim turėc būt razumna. Jai bus padzygį, dėkavosim už gerų uradzojų, o jai ne – tai kitų ‚Dzievulio rasų‘ krėsim, viskų apragėsim ir apkalbėsim ir tep naujam grybavimo sezonui pasgatavysim.

10 valandų suscinkam Miškininkų g. 6. Smarskos (bobausiai) mūs jau lauks miški. Parajį užkąsim, kas kų turėsim ir darbuisim: pagatavysim smarskas dzovinimu, padzausim ir pasdzaugsim.

Ligi susragėjimo.