>

Dzūkijos nacionalinis parkas – tai saugoma teritorija, įsteigta gamtiniu, kultūriniu ir rekreaciniu požiūriais sudėtingoje, ypač vertingoje teritorijoje, kurios apsauga ir tvarkymas siejamas su teritorijos funkcinių bei kraštovaizdžio tvarkymo zonų nustatymu.

  • Parko lankymo taisyklės  nustato lankymosi Parke pažintiniais, poilsio ir kitais tikslais tvarką.
  • Asmenys, besilankantys Parke, privalo laikytis Lietuvos Respublikos Aplinkos apsaugos, Saugomų teritorijų, Nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos, Laukinės augalijos, Laukinės gyvūnijos, Saugomų augalų, gyvūnų ir grybų rūšių bei bendrijų, Miškų ir kitų įstatymų, Parko nuostatų bei apsaugos reglamento, vietos savivaldos institucijų sprendimų, susijusių su lankymusi Parke, kitų teisės aktų bei šių taisyklių reikalavimų

Kviečiame besilankančius Dzūkijos nacionaliniame parke įsigyti lankytojo bilietą ir paremti parką.  Už surinktas lėšas  mes įrengiame ir tvarkome rekreacinius objektus.  
Komercinių renginių (daugiau kaip 100 žmonių) organizatoriai turi užtikrinti, kad jo dalyviai įsigytų vienkartinį valstybinio parko lankytojo bilietą ir taip prisidėtų prie nacionalinio parko vertybių išsaugojimo.  (2019 m. balandžio 18 d. įsakymo Nr. V-58 „Dėl valstybinio parko ir Žuvinto biosferos rezervato lankytojo bilietų platinimo, apskaitos ir surinktų lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir DĖL VALSTYBINĖS SAUGOMŲ TERITORIJŲ TARNYBOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2019 M. BALANDŽIO 18 D. ĮSAKYMO NR. V-58 „DĖL VALSTYBINIO PARKO IR ŽUVINTO BIOSFEROS REZERVATO LANKYTOJO BILIETŲ PLATINIMO, APSKAITOS IR SURINKTŲ LĖŠŲ NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO).

Atnaujinimo data: 2023-11-23